फॅक्टरी टूर

कारखाना

फॅक्टरी img6
फॅक्टरी img7
कारखाना img10

कटिंग कार्यशाळा

कारखाना img1
कारखाना img2
कारखाना img3

उत्पादन कार्यशाळा

कारखाना img17
कारखाना img21
कारखाना img20

साहित्य साठवण

कारखाना img22
कारखाना img23
फॅक्टरी img24

कार्यशाळेचा शोध

jiance1
jiance
jiance4
jiance2
jiance13
jiance14

तयार मालाचे कोठार

फॅक्टरी img5
कारखाना img4